45% of the population of Bolivia is living on less than $2/day, Please give a hand, Charity Bolivia.
Livräddande HLR utbildning, första hjälpen kurs i hjartgruppen.se.